ป.1

Course Curriculum

แบบฝึกหัดเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

 • จำนวนนับ 1 ถึง 5 และ 0
 • จำนวนนับ 6 ถึง 9
 • การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
 • การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
 • จำนวนนับ 10 ถึง 20
 • การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
 • การวัดความยาว
 • การชั่ง
 • การตวง
 • จำนวนนับ 21 ถึง 100
 • การเตรียมความพร้อมเรขาคณิต
 • เวลา
 • การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน100
 • การบวก ลบ ระคน

แบบทดสอบเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ หลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬา

Fun with MATH 1 (Japan Internation Course, English)

ใบงานคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

990฿
Enrollment validity: 365 days