ป.2

Course Curriculum

แบบฝึกหัดเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

 • จำนวนนับไม่เกิน1000
 • การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน100
 • การวัดความยาว
 • การบวกและการลบจำนวนนับ
 • การชั่ง
 • การคูณ
 • เวลา
 • เงิน
 • การหาร
 • การตวง
 • รูปเรขาคณิต
 • การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

แบบทดสอบเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ หลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬา

Fun with MATH 2 (Japan Internation Course, English)

Study with Your Friends Mathematics 2 (Japan Internation, English)

ใบงานคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

990฿
Enrollment validity: 365 days