ป.3

Course Curriculum

แบบฝึกหัดเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

 • จำนวนนับไม่เกิน 100,000
  00:00
 • การบวกและลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000
  00:00
 • แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
  00:00
 • การวัดความยาว
  00:00
 • เวลา
  00:00
 • การชั่ง การตวง
  00:00
 • การคูณ
  00:00
 • การหาร
  00:00
 • เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย
  00:00
 • รูปเรขาคณิต
  00:00
 • จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
  00:00
 • การบวก ลบ คูณ หารระคน
  00:00

แบบทดสอบเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ หลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬา

Fun with MATH 3 (Japan Internation Course, English)

Study with Your Friends Mathematics 3 (Japan Internation, English)

ใบงานคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

990฿
Enrollment validity: 365 days