ป.4

Course Curriculum

แบบฝึกหัดเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

 • จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  00:00
 • การบวกและการลบ
  00:00
 • เรขาคณิต
  00:00
 • การคูณ
  00:00
 • การหาร
  00:00
 • แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง
  00:00
 • การวัด
  00:00
 • การชั่ง
  00:00
 • การตวง
  00:00
 • พื้นที่
  00:00
 • เงิน
  00:00
 • เศษส่วน
  00:00
 • เวลา
  00:00
 • ทศนิยม
  00:00
 • การบวก ลบ คูณ หารระคน
  00:00

แบบทดสอบเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ หลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬา

Fun with MATH 4 (Japan Internation Course, English)

Study with Your Friends Mathematics 4 (Japan Internation, English)

ใบงานคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

990฿
Enrollment validity: 365 days