เตรียมสอบเข้า ป.1

Course Curriculum

แบบฝึกทักษะเตรียมสอบเข้าชั้น ป.1 โรงเรียนสาธิต

  • คณิตศาสตร์ (20 ชุด พร้อมเฉลย)
  • วิทยาศาสตร์และความรู้รอบตัว (20 ชุด พร้อมเฉลย)
  • ภาษาไทย (20 ชุด พร้อมเฉลย)
  • มิติสัมพันธ์และเชาว์ปัญญา (20 ชุด พร้อมเฉลย)
  • ภาษาอังกฤษ (9 ชุด พร้อมเฉลย)
  • แบบทดสอบ (่รวมทุกวิชา 20 ชุด พร้อมเฉลย)

แบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย

แบบฝึกหัดเตรียมสอบเข้า ป.1

แบบฝึกเรียนพิเศษ อนุบาล

990฿
Enrollment validity: 365 days