ป.5

Course Curriculum

แบบฝึกหัดเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

 • จำนวนนับ
  00:00
 • การบวก การลบ การคูณ การหาร
  00:00
 • มุม
  00:00
 • เส้นขนาน
  00:00
 • สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  00:00
 • เศษส่วน
  00:00
 • การบวกลบ คูณหาร เศษส่วน
  00:00
 • ทศนิยม
  00:00
 • การบวก การลบ การคูณทศนิยม
  00:00
 • บทประยุกต์
  00:00
 • รูปสี่เหลี่ยม
  00:00
 • รูปสามเหลี่ยม
  00:00
 • วงกลม
  00:00
 • รูปเรขาคณิต
  00:00

แบบทดสอบเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ หลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬา

Fun with MATH 5 (Japan Internation Course, English)

Study with Your Friends Mathematics 5 (Japan Internation, English)

ใบงานคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

990฿
Enrollment validity: 365 days