ป.6

Course Curriculum

แบบฝึกหัดเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

 • จำนวนนับ
  00:00
 • การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ
  00:00
 • สมการและการแก้สมการ
  00:00
 • ตัวประกอบและจำนวนนับ
  00:00
 • มุมและส่วนของเส้นตรง
  00:00
 • เส้นขนาน
  00:00
 • ทิศและแผนผัง
  00:00
 • เศษส่วน
  00:00
 • การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน
  00:00
 • ทศนิยม
  00:00
 • การบวกลบ คูณ ทศนิยม
  00:00
 • การหารทศนิยม
  00:00
 • สี่เหลี่ยม
  00:00
 • วงกลม
  00:00
 • บทประยุกต์
  00:00
 • รูปเรขาคณิตสามมิติ
  00:00
 • สถิติ ความน่าจะเป็น
  00:00

แบบทดสอบเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ หลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬา

Fun with MATH 6 (Japan Internation Course, English)

Study with Your Friends Mathematics 6 (Japan Internation, English)

ใบงานคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

990฿
Enrollment validity: 365 days