ม.2

Course Curriculum

01แบบฝึกหัดเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

 • อัตราส่วนร้อยละ
  00:00
 • การวัด
  00:00
 • แผนภูมิวงกลม
  00:00
 • การแปลงทางคณิตศาสตร์
  00:00
 • การเท่ากันทุกประการ
  00:00
 • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  00:00
 • จำนวนจริง
  00:00
 • การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  00:00
 • เส้นขนาน
  00:00
 • สมบัติของเลขยกกำลัง
  00:00
 • พหุนาม
  00:00
 • เศษส่วนของพหุนาม
  00:00
 • การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
  00:00
 • การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต
  00:00
 • พหุนามดีกรีสอง
  00:00
 • การแปรผัน
  00:00

02แบบทดสอบเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

03Fun with MATH 8 (Japan Internation Course, English)

04ใบงานพร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

05ใบงานพร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร 2560

990฿
Enrollment validity: 365 days