ม.3

Course Curriculum

01แบบฝึกหัดเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

 • พื้นที่ผิวและปริมาตร
  00:00
 • กราฟ
  00:00
 • ระบบสมการเชิงเส้น
  00:00
 • ความคล้าย
  00:00
 • อสมการ
  00:00
 • ความน่าจะเป็น
  00:00
 • สถิติ
  00:00
 • อัตราส่วนตรีโกณมิติ
  00:00
 • กรณฑ์ที่สอง
  00:00
 • การแยกตัวประกอบของพหุนาม
  00:00
 • สมการกำลังสอง
  00:00
 • พาราโบลา
  00:00
 • ระบบสมการ
  00:00
 • วงกลม
  00:00
 • เศษส่วนของพหุนาม
  00:00

02แบบทดสอบเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์

03Fun with MATH 9 (Japan Internation Course, English)

04ใบงานพร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

05ใบงานพร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร 2560

990฿
Enrollment validity: 365 days