เตรียมสอบสาธิต

Course Curriculum

โจทย์รูปภาพ (ทดสอบ Online)
โจทย์สำหรับน้องๆที่เริ่มฝึกทำข้อสอบ มีแต่รูปภาพให้เลือก โดยให้ผู้ปกครองอ่านโจทย์ให้ฟัง

  • แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 5 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ เชาวน์ปัญญา เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 5 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ เชาวน์ปัญญา เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 10 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ วิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 5 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ วิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 10 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 5 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 10 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ รวมทุกวิชา เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 5 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ รวมทุกวิชา เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 10 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 10 ข้อ)

โจทย์แยกตามรายวิชา (ทดสอบ Online)
รวมโจทย์ทุกรูปแบบ แยกตามรายวิชา เหมาะกับน้องๆที่เรียนรู้ตัวอักษรแล้ว

แบบฝึกทักษะเตรียมสอบเข้าชั้น ป.1 โรงเรียนสาธิต (PDF)

แบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย (PDF)

แบบฝึกหัดเตรียมสอบเข้า ป.1 (PDF)

แบบฝึกเรียนพิเศษ อนุบาล (PDF)

แบบฝึกหัดพัฒนาเชาว์ปัญญาสำหรับเด็กของญี่ปุ่น (PDF)

แบบฝึกหัดแนวข้อสอบ (PDF)

990฿ 3,900฿
Enrollment validity: Lifetime