เตรียมสอบสาธิต

Course Curriculum

โจทย์รูปภาพ
โจทย์สำหรับน้องๆที่เริ่มฝึกทำข้อสอบ มีแต่รูปภาพให้เลือก โดยให้ผู้ปกครองอ่านโจทย์ให้ฟัง

  • แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 5 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ เชาวน์ปัญญา เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 5 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ เชาวน์ปัญญา เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 10 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ วิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 5 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ วิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 10 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 5 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ ภาษาไทย เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 10 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ รวมทุกวิชา เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 5 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ รวมทุกวิชา เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 10 ข้อ)
  • แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ป.1 (สุ่มทีละ 10 ข้อ)

โจทย์แยกตามรายวิชา
รวมโจทย์ทุกรูปแบบ แยกตามรายวิชา เหมาะกับน้องๆที่เรียนรู้ตัวอักษรแล้ว

990฿ 2,500฿
Enrollment validity: Lifetime