เทคนิคคิดเลขเร็ว ระดับประถม

Course Curriculum

Zero to Hero

  • แบบฝึกหัด คิดเลขเร็ว Zero to Hero ชุดที่ 1
  • แบบฝึกหัด คิดเลขเร็ว Zero to Hero ชุดที่ 2
  • แบบฝึกหัด คิดเลขเร็ว Zero to Hero ชุดที่ 3
  • แบบฝึกหัด คิดเลขเร็ว Zero to Hero ชุดที่ 4
  • แบบฝึกหัด คิดเลขเร็ว Zero to Hero ชุดที่ 5
  • แบบฝึกหัด คิดเลขเร็ว Zero to Hero ชุดที่ 6

แบบฝึกหัด KUMON Version ญี่ปุ่น

เทคนิคการคิดเลขเร็ว

990฿
Enrollment validity: 365 days